Dobre praktyki
poszkodowanego
Więcej
Dobre praktyki
poszkodowanego
Więcej

Jeżeli ucierpiałeś w wyniku wypadku komunikacyjnego, potknięcia się o nierówny chodnik, lub w wyniku jakiegokolwiek zaniedbania ze strony osoby trzeciej, przysługuje Ci odszkodowanie bezpośrednio od sprawcy szkody lub zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca być ubezpieczony w dacie powstania szkody.


Czym się zajmujemy?

Wypadek przy pracy

Członkowie zespołu Centrum Odszkodowan AVENTUM sp. z o.o. posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań powypadkowych. Jeśli zatem masz wątpliwości co do jego przebiegu oraz dokonanych ustaleń - skontaktuj się z Nami!

Aktualności

Wypadek przy pracy

Wypadki przy pracy

  • 12.09.2017

Pod pojęciem wypadku przy pracy, ustawodawstwo dotyczące ubezpieczeń społecznych rozumie nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące...

Czytaj więcej
Szkody w rolnictwie

Szkody w rolnictwie

  • 12.09.2017

Szkody w rolnictwie przejawiają się w różnych aspektach, dotyczą głównie: uszczerbków wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzeniem przez...

Czytaj więcej
Szkody Górnicze

Szkody górnicze

  • 12.09.2017

Szkody w rolnictwie przejawiają się w różnych aspektach, dotyczą głównie: uszczerbków wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzeniem przez...

Czytaj więcej
Błąd w sztuce lekarskiej

Błąd w sztuce lekarskiej

  • 12.09.2017

Błędem w sztuce lekarskiej są takie działania lub zaniechania lekarza lub innej osoby obowiązanej do udzielania świadczeń medycznych w zakresie...

Czytaj więcej

Miałeś wypadek?