Aktualności

Wypadek przy pracy

Wypadki przy pracy

  • 12.09.2017

Pod pojęciem wypadku przy pracy, ustawodawstwo dotyczące ubezpieczeń społecznych rozumie nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące...

Czytaj więcej
Szkody w rolnictwie

Szkody w rolnictwie

  • 12.09.2017

Szkody w rolnictwie przejawiają się w różnych aspektach, dotyczą głównie: uszczerbków wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzeniem przez...

Czytaj więcej
Szkody Górnicze

Szkody górnicze

  • 12.09.2017

Szkody w rolnictwie przejawiają się w różnych aspektach, dotyczą głównie: uszczerbków wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzeniem przez...

Czytaj więcej
Błąd w sztuce lekarskiej

Błąd w sztuce lekarskiej

  • 12.09.2017

Błędem w sztuce lekarskiej są takie działania lub zaniechania lekarza lub innej osoby obowiązanej do udzielania świadczeń medycznych w zakresie...

Czytaj więcej

Miałeś wypadek?