Aktualność

Szkody górnicze

Szkody w rolnictwie przejawiają się w różnych aspektach, dotyczą głównie: uszczerbków wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzeniem przez rolnika gospodarstwa rolnego; szkód w budynkach wchodzących w skład gospodarstw rolnych; szkód w uprawach rolnych; szkód w inwentarzu; szkód w maszynach rolniczych. Centrum Odszkodowań AVENTUM sp. z o.o. współpracuje z wysokiej klasy specjalistami zajmującymi się ubezpieczeniami w branży rolniczej, uzyskując dla …

Szkody Górnicze

Właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenach objętych działalnością górniczą nie mogą sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładów górniczych (przy założeniu że prowadzony jest zgodnie z prawem). Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody. Co więcej, uprawnienia właścicieli obejmują również roszczenia o zabezpieczenie należącego do nich mienia przez wpływem eksploatacji górniczej, która może doprowadzić do szkód górniczych w przyszłości. 

Szeroko rozumiane szkody górnicze obejmują m.in.:
1. szkody w budynkach (np: osunięcia, spękania, odchylenia);
2. szkody w gruntach (np: szczeliny, zaburzenia cieków wodnych, zmiana ukształtowania terenu);
3. szkody w uprawach rolnych (np: zalania spowodowane zaburzeniem cieków wodnych)
a także wszelkie roszczenia majątkowe związane z ich powstaniem.

W ramach pomocy świadczonej przez Centrum Odszkodowań AVENTUM sp. z o.o. zajmujemy się:
1. prowadzeniem postępowań przedprocesowych o naprawę szkód górniczych z udziałem przedsiębiorców górniczych;
2. przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do zainicjowania w imieniu naszych klientów postępowań sądowych o zapłatę odszkodowania za powstanie szkód górniczych.

Centrum Odszkodowań AVENTUM sp. z o.o. do każdej zleconej sprawy podchodzi indywidualnie, skupiając się na uzyskaniu jak najwyższych świadczeń dla naszych klientów, jeżeli szkody powstają w związku z prowadzeniem działalności górniczej, także w przypadku zaprzestania już prowadzenia tej działalności.

 

Wróć

Miałeś wypadek?