Dlaczego AVENTUM

Zasady działania

Choć proces nawiązania współpracy z poszkodowanym oraz prowadzenia jego sprawy jest skomplikowany oraz wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i dużego zaangażowania, a każde postępowanie różni się od siebie oraz wymaga indywidualnego podejścia, to w uproszczeniu można go podzielić na następujące etapy:

Pierwsza rozmowa z przedstawicielem AVENTUM

Podczas pierwszego kontaktu, uzyskacie Państwo podstawowe informacje na temat działalności AVENTUM oraz zasad prowadzenia spraw. Podczas pierwszej rozmowy nasz przedstawiciel przeprowadza szczegółowy wywiad z klientem, podczas którego uzyskuje niezbędne informacje do weryfikacji danej sprawy. Przedstawiciel ten będzie jednocześnie w stałym kontakcie z klientami, którzy nawiązali współpracę z AVENTUM, pośrednicząc we wzajemnych kontaktach oraz uzyskując niezbędną dokumentację do sprawy.

Analiza dokumentacji przez prawnika oraz kontakt z poszkodowanym

Spotkanie podczas którego przedstawione zostaną możliwe warianty prowadzenia jego sprawy. AVENTUM sp. z o.o. stale współpracuje z wysokiej klasy specjalistami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Gwarantuje to wybór najbardziej korzystnego dla poszkodowanego wariantu prowadzenia sprawy, przy uwzględnieniu wszelkich czynników wpływających na jej ostateczny wynik.

Kompleksowe prowadzenie sprawy w imieniu poszkodowanego

AVENTUM prowadzi w imieniu poszkodowanych postępowania likwidacyjne przez zakładami ubezpieczeń na każdym ich etapie. O ile najbardziej korzystne dla naszych klientów jest przygotowanie szczegółowej strategii działania jeszcze przed wszczęciem takiego postępowania, to podejmujemy się również prowadzenia spraw już wszczętych przez zakłady ubezpieczeń, m.in. zgłaszając nowe dowody oraz argumentację wskazujące na zasadność prowadzonych roszczeń, a także wnosząc w imieniu poszkodowanych odwołań od decyzji ubezpieczycieli, w których wskazujemy na nieprawidłowości prowadzonego postępowania.

W toku tak prowadzonych postępowań pomagamy naszym klientom w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, a także zalecamy podejmowanie konkretnych działań pozwalających na uzyskanie najwyższych świadczeń odszkodowawczych na rzecz poszkodowanych. Stale również pozostajemy w kontakcie z naszymi klientami, na bieżąco informując ich statusie zleconych spraw.
 

Przygotowanie sprawy do skierowania na drogę sądową

W przypadku braku uzyskania dla naszych klientów satysfakcjonującego odszkodowania, zadośćuczynienia, renty lub innego świadczenia, podejmujemy wszelkie niezbędne działania zmierzające przeanalizowania możliwości uzyskanego wyższych świadczeń w postępowaniu sądowym. W tym celu kontaktujemy naszych klientów z radcą prawnym lub adwokatem, którzy następnie prowadzą takie postępowania. Co istotne, AVANTUM ponosi również wszelkie koszty takiej usługi, przez co nasi klienci nie muszą obawiać się ponoszenia kosztów w tym zakresie.

W razie takowej potrzeby, AVENTUM ponosi również koszty zastępstwa procesowego adwokata lub radcy prawnego w postępowaniach karnych wywołanych wyrządzeniem szkody u naszych klientów. W tym celu, niezależnie od prowadzonych spraw cywilnych oraz postępowań likwidacyjnych przed zakładami ubezpieczeń, zapewniamy Państwu należytą ochronę praw poszkodowanych, w każdym niezbędnym zakresie.

Nadzór nad postępowaniem sądowym

Zlecenie prowadzenia postępowania radcy prawnemu lub adwokatowi nie zwalnia nas z troski o należyte prowadzenie zleconych nam spraw. W tym celu AVENTUM stale kontaktuje się z pełnomocnikami procesowymi, uzyskując dla naszych klientów informacje o aktualnym jej statusie, a w razie potrzeby organizujemy kontakt oraz pośredniczymy w rozmowach mających na celu uzyskanie jak najlepszych świadczeń odszkodowawczych dla poszkodowanych.

Rozliczenie sprawy z klientem

Niezależnie od etapu, na którym uzyskujemy dla naszych klientów należne im odszkodowania, zadośćuczynienia, renty lub inne świadczenia odszkodowawcze, niezwłocznie przystępujemy do ich rozliczenia oraz przekazania na wskazany nam rachunek bankowy. Wraz z przekazaniem wywalczonych pieniędzy, przekazujemy szczegółowe zestawienia uzyskanych świadczeń, w odniesieniu do poszczególnych ich rodzajów.


Miałeś wypadek?