Szkody osobowe

Jeżeli ucierpiałeś w wyniku wypadku komunikacyjnego, potknięcia się o nierówny chodnik, lub w wyniku jakiegokolwiek zaniedbania ze strony osoby trzeciej, przysługuje Ci odszkodowanie bezpośrednio od sprawcy szkody lub zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca był ubezpieczony w dacie powstania szkody.

Z tytułu powstania szkody osobowej (obejmującej uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia), przysługujące Ci świadczenia odszkodowawcze obejmują przede wszystkim:

  • zadośćuczynienie za powstałą krzywdę;
  • renta;
  • jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty);
  • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją (w tym zwrot kosztów dojazdów oraz opieki osób trzecich).
     

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie stanowi podstawowy składnik przysługującego poszkodowanemu roszczenia odszkodowawczego. Nadrzędną rolą zadośćuczynienia jest przy tym rekompensata doznanej przez poszkodowanego krzywdy. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, celem zadośćuczynienia jest kompensacja doznanej krzywdy, a zatem złagodzenie cierpienia fizycznego oraz psychicznego powstałych na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.

Dla potrzeb określenia wielkości przysługującego zadośćuczynienia bierze się pod uwagę wiele czynników, w tym: wiek poszkodowanego, charakter oraz rozmiar doznanych obrażeń ciała, czas trwania uszczerbku na zdrowiu, ewentualną nieodwracalność następstw zdarzenia wywołującego szkodę, negatywne zmiany w psychice, a zatem ogół negatywnych dla poszkodowanego czynników mających swe źródło oraz pozostających w związku ze zdarzeniem powodującym szkodę.

Zadośćuczynienie powinno uwzględniać nie tylko krzywdę istniejącą w chwili orzekania, ale również taką, którą poszkodowany będzie w przyszłości na pewno odczuwać. Wreszcie, świadczenie to obejmuje krzywdę dającą się z dużym stopniem prawdopodobieństwa przewidzieć (np.: przyspieszone zwyrodnienia związane z doznanym uszczerbkiem).

Ustalenie adekwatnego dla poszkodowanego zadośćuczynienia jest skomplikowaną sprawą, wymagającą ugruntowanej wiedzy oraz doświadczenia. W ramach usług świadczonych przez Centrum Odszkodowań „AVENTUM” sp. z o.o., nasi profesjonalni doradcy określają należną wysokość zadośćuczynienia, oraz wystąpią z odpowiednim roszczeniem w stosunku do zakładu ubezpieczeń lub innego podmiotu zobowiązanego do zapłaty na rzecz poszkodowanego. Jeżeli macie Państwo najmniejsze wątpliwości dotyczące wysokości wypłaconego zadośćuczynienia, lub gdy nie wypłacono Wam go wcale – zgłoście się do nas!!!