Współpraca

AGENCI

Jeśli skontaktujesz z nami osobę, której wyrządzono szkodę (w wypadku komunikacyjnym, w następstwie działania żywiołu, na skutek błędu medycznego czy zaniedbań osób trzecich) oraz szuka ona pomocy w dochodzeniu przysługujących jej roszczeń – otrzymasz w zamian atrakcyjne wynagrodzenie, obliczone jako istotna część wynagrodzenia pobieranego przez Naszą Spółkę.

Jeśli zdecydujesz się podjąć z nami stałą współpracę, to mając na względzie to, że zdecydowana większość spraw, których się podejmujemy kończy się zasądzaniem świadczeń, których wysokość znacznie przewyższa sumy proponowane przez zakłady ubezpieczeń, proponujemy:

  • atrakcyjne warunki współpracy, konkurencyjne do innych podmiotów działających na rynku;
  • możliwość stworzenia własnej struktury (grupy) agentów, uprawniającej do uzyskania dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z ich działalności;
  • atrakcyjne dodatki dla najbardziej aktywnych agentów.

INNE PODMIOTY

Mając na względzie dynamiczny rozwój Centrum Odszkodowań „AVENTUM” sp. z o.o., a także w trosce o zabezpieczenie potrzeb naszych klientów, jesteśmy również otwarci na współpracę z lekarzami (szczególnie specjalistami z zakresu ortopedii – traumatologii), lekarzami psychiatrami, psychologami, dyplomowanymi rehabilitantami, fizjoterapeutami, rzeczoznawcami oraz kosztorysantami, wraz z którymi chcemy stworzyć siatkę pomocy, uwzględniającą uzasadnione potrzeby naszych klientów. Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt na adres Naszej Spółki.

DODATKOWE KORZYŚCI

Współpracującym z nami podmiotom (niezależnie od branży, w jakiej funkcjonują) zapewniamy dodatkowe korzyści wynikające z podjętej kooperacji, w tym:

  • specjalne rabaty na profesjonalną pomoc prawną radcy prawnego;
  • specjalne rabaty na obsługę finansowo-księgową;
  • możliwość skorzystania z usług sprawdzonych podmiotów współpracujących z Centrum Odszkodowań AVENTUM sp. z o.o.

Miałeś wypadek?